“De adviesvaardigheden leerde Antoinette vooral het investeren in de relatie waardoor ik het probleem of eigenaarschap op de inhoud niet over neem.
Ik kan wel met de aandacht bij de ander kan blijven, zonder dat ik energie verlies.”

“Ik kreeg ook tips mee in de realisatie dat de klant in een andere belevingswereld zit. Ik heb onderzoek leren doen met de klant om de werkelijke behoefte te achterhalen om een goed advies te kunnen geven. Het levert veel op doordat je het gesprek rustig, positief en goed kan beïnvloeden. Dat is voor mijzelf ook fijn, zodat ik ook de dag geen energie verlies in de gesprekken.”

Kim

“Ik kan nu ook begrenzen en ‘nee verkopen’ zonder dat de klant ontevreden is. Ik heb geleerd dat nee ook een oplossing is.
De gesprekssfeer kan ook dan nog ‘warm’ blijven, ondanks dat er weerstand is.”

Jacques