“Antoinette ken ik ruim 20 jaar! In al deze jaren heeft zij voor mij meerdere trainingsvraagstukken ingevuld. Of het nu gaat om effectieve communicatie van medewerkers of het professionaliseren van een Klantcontactcenter, Antoinette heeft daar altijd een passende methodiek voor met daarin ook tools om het resultaat ook echt meetbaar te maken. De kracht van Antoinette is met name het samenbrengen van haar expertise en de behoefte vanuit de klant.

Voordat ze met een plan komt, wil Antoinette ook echt de business begrijpen. Ze stelt veel vragen of loopt een dag mee om echt te horen, voelen, proeven waar het om gaat. De bereidheid om hierin te investeren is groot! Wat is de essentie van wat er beter moet en hoe kan je dit doen?

Zij blijft hierin pragmatisch en komt met een gedegen plan van aanpak waarin ze ook commitment vraagt aan de leidinggevenden en opdrachtgever.

Het gaat haar niet om het succes op korte termijn, maar juist wat op lange termijn, ook zonder haar ondersteuning, verankerd blijft in de organisatie.

Het train de trainer principe is een belangrijk ingrediënt in haar aanpak, waarin de leidinggevende een methodiek wordt geleerd, zodat ook echt aantoonbaar wordt gemaakt wat het oplevert, ook al denk je vooraf vaak dat dit niet kan. Antoinette heeft hierin het tegendeel bewezen.

Ook belangrijk voor mij als opdrachtgever, omdat ik hiermee ook intern de handen eerder op elkaar krijg.

Antoinette maakt tijdens het traject op een natuurlijke wijze verbinding met de medewerkers, geeft ze vertrouwen maar legt ook zeker de vinger op de zere plek zonder dat de medewerkers zich aangevallen voelen. Dat geeft veiligheid.

Hierdoor ontstaat een veilige omgeving waar iedereen zich kwetsbaar DURFT op te stellen, in mijn ogen randvoorwaardelijk voor dit soort trajecten.

Tevens wordt er hard gewerkt, want niet alleen ik als opdrachtgever maar juist ook Antoinette staat voor de beoogde resultaten en wil die ook zeker halen.”

Dennis Loose – Manager Operations Medux